Istorijat


Veterinarski specijalistički institut "SOMBOR" - Sombor osnovan je 1961. godine, kao Stočarsko veterinarski centar "STOVET" Sombor. Nakon više transformacija, 1992. godine prerasta u Veterinarski specijalistički zavod Sombor. Donošenjem Zakona o izmenama i dopunama zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja („Sl.glasnik“ RS br.50/92) menja se status i 1993. godine se osniva Veterinarski specijalistički institut "SOMBOR" sa sedištem u Somboru za područje 6 opština: Sombor, Apatin, Odžaci, Kula, Vrbas i Bačka Topola.

Stalno unapređivanje i razvoj specijalističkog rada u oblasti veterinarske medicine, zahteva od Instituta stalnu brigu o kvalitetu izvršenih ispitivanja i pouzdanosti rezultata ispitivanja. Uslov za postizanje ovih ciljeva su stalno stručno usavršavanje zaposlenih i uvođenje novih, savremenih metoda za ispitivanje.