JN 2019


Poziv za podnošenje prijava za JN MV 01/2019 možete preuzeti ovde

Konkursnu dokumentaciju za JN/MV 01/2019 možete preuzeti ovde

Odluku o dodeli ugovora za JN/MV 01/2019 možete preuzeti ovde

Poziv za podnošenje ponuda za JN/MV 02/2019 možete preuzeti ovde

Konkursnu dokumentaciju za JN/MV 02/2019 možete preuzeti ovde

Odgovor na pitanj vezano za KD JN/MV 02/2019 možete pogledati ovde

Izmenu konkursne dokumentacije za JN/MV 02/2019 možete preuzeti ovde

Poziv za podnošenje ponuda za JN/MV 03/2019 možete preuzeti  ovde

Konkursnu dokumentaciju za JN/MV 03/2019 možete preuzeti ovde

Odluku o dodeli ugovora za JN/MV 03/2019 možete preuzeti ovde

Poziv za podnošenje ponuda za JN/MV 04/2019 možete preuzeti ovde

Konkursnu dokumentaciju za JN/MV 04/2019 možete preuzeti ovde

Odluku o dodeli ugovora za JN/MV 04/2019 možete preuzeti ovde