JN 2018


Poziv za podnošenje prijava za JN MV 01/2018 možete preuzeti ovde

Konkursnu dokumentaciju za JN MV 01/2018 možete preuzeti ovde

Odluku o dodeli ugovora za JN MV 01/2018 možete preuzeti ovde

Poziv za podnošenje prijava za JN MV 02/2018  možete preuzeti ovde

Konkursnu dokumentaciju za JN MV 02/2018 možete preuzeti ovde

Dostava odgovora 1 za  JN 02/2018 možete preuzeti ovde

Dostava odgovora 2 za JN 02/2018 možete preuzeti ovde

Odluku o dodeli ugovora za JN MV 02/2018 Partija 2  možete preuzeti  ovde

Odluku o dodeli ugovora za JN MV 02/2018 Partija 1 možete preuzeti ovde

Poziv za podnošenje prijava za JN MV 03/2018 možete peruzeti ovde

Konkursnu dokumentaciju za JN MV 03/2018 možete preuzeti ovde

Odluku o dodeli ugovora za JN MV 03/2018 možete preuzeti  ovde

Poziv za  podnošenje prijava  za JNMV 04/2018 možete preuzeti ovde

Konkursnu dokumentaciju za JN MV 04/2018 možete preuzeti ovde

Odluku o dodeli ugovora za JN MV 04/2018 možete preuzeti ovde

Poziv za podnošenje prijava za JN MV 05/2018 gorivo možete preuzeti ovde

Konkursnu dokumentaciju za JN MV 05/2018 gorivo možete preuzeti ovde

Poziv za podnošenje prijava za JN MV 06/2018 gorivo možete preuzeti ovde

Konkursnu dokumentaciju za JN MV 06/2018 gorivo možete preuzeti ovde