JAVNE NABAVKE 2020


Poziv za podnošenje prijava za JN MV 01/2020 možete preuzeti ovde

Konkursnu dokumentaciju za JN/MV 01/2020 možete preuzeti ovde

Odluku o dodeli ugovora JN/MV 01/2020 možete preuzeti ovde